MSEDCL Regional Director Meet

पुणे, दि. 20 : थकीत देयकांमुळे कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या वीजग्राहकांच्या थकबाकीमुक्तीसाठी येत्या दि. 1