मतदार मदत केंद्राद्वारे मतदान करण्याचे मतदारांना आवाहन

पुणे दि: 18 विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019 साठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी नवल किशोर राम यांच्या संकल्पनेतून प्रथमच 15 दूरध्वनी संचाद्वारे मतदारांच्या प्रश्नांचे निराकारण करण्यासाठी मतदार मदत केंद्र (डिस्ट्रीक कॉल सेंटर) जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्थापन करण्यात आले आहे.

21 ऑक्टोबर 2019 रोजी मतदानाचा हक्क बजावण्याबाबत या केंद्रातून प्रत्येक दिवशी सुमारे 3 हजार मतदारांना आवाहन करण्यात येत आहे.

मतदान मदत केंद्राचे (डिस्ट्रीक कॉल सेंटर) संपर्क क्रमांक खालील प्रमाणे आहेत.
020-2612123a1, 020-26121259, 020-26121263, 020-26121264,
020-26121267, 020-26121268, 020-26121269, 020-26121271,
020-26121272, 020-26121273, 020-26121274, 020-26121275,
020-26121279, 020-26121281, 020-26121291