Mumbai

राज्याच्या आदिवासी विभागात सावळागोंधळ – धनंजय मुंडे

मुंबई – दि.17 : राज्यातील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या स्वेटर वाटपामध्ये दिरंगाई केल्याबद्दल विधानपरिषदमध्ये विरोधकांनी आज आदिवासी विकास...