PYC A to clash with PYC B in finals of S P Gosavi Memorial Inter Club Tennis Championship 2023

Share this News:

Pune, March 26, 2023: PYC A will clash with PYC B in the finals of the SP Gosavi Memorial Inter club Tennis Championships which is being organized by the PYC Hindu Gymkhana and the Pune District Tennis Association(PMDTA) on the PYC Hindu Gymkhana Tennis courts.

In the semifinals the PYC A outplayed Tennisnuts 24-06, in the other semifinal PYC B edged out FC Guns and Roses 22-17

Following are the results: Semifinal Round: Elite Division:
PYC A bt Tennisnuts 24-06(110 Plus: Rajesh Kasat/Jayant Kadhe bt Shrishah Bhat/Amit Kindo 6-3; 100 Plus: Himanshu Gosavi/Kedar Shah bt Sunil Lulla/Jitendra Joshi 6-0; 90 Plus: Anup Minda/Rutu Kulkarni bt Saneep Beludi/Alok Nair 6-1; Open Group: Abhishek Tamhane/Ketan Dhumal bt Ravi Kothari/Joy Banerjee 6-2);

PYC B bt FC Guns and Roses 22-17(110 Plus: Prashant Gosavi/Radhika Mandke bt Sanjay Raskar/Pushkar Peshwa 6-2; 100 Plus: Paraj Natekar/Amit Natekar lost to Shailesh Patwardhan/Pankaj Yadav 4-6; 90 Plus: Yogesh Pantsachiv/Anirudha Sathe bt Deshpande/Dhananjay Kawde 6-4; Open Group: Amogh Beheray/Rohit Shinde bt Sangram Chaphekar/Vaibhav Avghade 6-5).