Qualifiers spotted at 13th Edition of Om Dalvi Memorial Dr.Nitu Mandke Trophy All India Ranking U-18, Super Series Tennis Tournament 2023

Share this News:

Pune, November 5, 2023: Archit Dahale , SR Pranav , Ayan Shetty, Archit Dhoot Upset seeds to qualify at the 13th Edition of Om Dalvi Memorial Dr.Nitu Mandke Trophy All India Ranking U-18 Super Series Tennis Tournament 2023 organized by Om Dalvi Memorial Trust under the auspices of the AITA, MSLTA and played at Om Dalvi Memorial Tennis School, Maharashtra Police Tennis Gymkhana (MT), Parihar Chowk, Aundh, Pune.

Results: Final Qualifying Round: Boys:
Satwik Kollepalli(1) bt Neeraj Jorwekar(Mah) 6-1, 6-2;
Sarth Bansode (Mah)(2) bt Samihan Deshmukh(Mah) 6-1,
Hide quoted text
Archit Dahale(Mah) bt Arav Eshwar(Mah)(3)6-1,6-3;
Pranav SR(TN) bt Abhiram Nilakhe(Mah)(4) 6-2, 6-4;
Sarvesh Jhawar(Mah)(5) bt Aditya Deokar(Mah) 6-2, 6-3;
Swaraj Dhamdhere (Mah)(6) bt Swarnim Yevalekar(Mah) 6-4,6-1;
Ayan Shetty(Mah) bt Divyank Kavitke(Mah)(7) 6-3, 6-2;
Archit Dhoot(Mah) bt Suhas Soma(8) 7-5, 6-1.

Following are the seedings:
Boys: 1.Parth Deorukhakar(Mah), 2.Satvik Kollepalli, 3.Jay Pawar(Mah), 4.Anmol Nagpure(Mah), 5.Fatehyab Singh(Mah), 6.Omkar Shinde(Mah), 6.Parth Somani(Mah), 7.Sarth Bansode (Mah), 8.Parth Somani(Mah);

Girls:
1.Hirva Rangani(Guj), 2.Abhilipsa Mallick(Mah), 3.Dhanvi Kale(Mah), 4.Shruti Nanajkar(Mah), 5.Apeksha Kandadi(TS), 6.Parthsarthi Mundhe(Mah), 7.Arya Borkar(Mah), 8.Anandi Bhutada(Mah).