Health

“नवीन तंत्राञान व जागृकेमुळे मधुमेहावर नियंत्रण आणता येते” 

चेलाराम डायबेटिस इन्स्टिट्यूट तर्फे दुसऱ्या ‘आंतरराष्ट्रीय मधुमेह परिषदेस’ सुरुवात मधुमेहावर उपचार करणारे एक अग्रगण्य हॉस्पिटल असलेल्या चेलाराम डायबेटिस इन्स्टिट्यूट तर्फे...