manure project

सोसायटी ओला कचरा खत प्रकल्पला हडपसर मध्ये उत्कृष्ट प्रतिसाद

हडपसर प्रभाग क्रमांक २६ महमंदवाडी कौसरबाग प्रभागमध्ये एकाच दिवशी 3 सोसायटी मधील ओला कचरा कंपोस्टिंग प्रकल्पांचे उदघाटन पुणे मनपा सहआयुक्त...