PM

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना :  तक्रार निवारणासाठी तालुका आणि जिल्हास्तरावर सुविधा केंद्र

मुंबई, दि. 3 : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसाठी उंबरठा उत्पादन काढताना जोखीमस्तर आणि परतावा याचे सूत्र बदलण्याची मागणी केंद्र शासनाकडे...