पुणे विभागातील 20 हजार 341 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी, विभागात कोरोना बाधित 33 हजार 857 रुग्ण -विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर

Deepak Mhaisekar
Share this News:

पुणे दि. 05 :- पुणे विभागातील 20 हजार 341 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 33 हजार 857 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण 12 हजार 291 आहे. विभागात कोरोनाबाधीत एकुण 1 हजार 225 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 617 रुग्ण गंभीर असून उर्वरीत निरीक्षणाखाली आहेत, मृत्युचे प्रमाण 3.62 टक्के तर ब-या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 60.08 टक्के इतके असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त डॉ.दीपक म्हैसेकर यांनी दिली.

यापैकी पुणे जिल्हयातील 28 हजार 47 बाधीत रुग्ण असून कोरोना बाधित 16 हजार 723 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 10 हजार 467 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 857 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. तसेच 463 रुग्ण गंभीर असून उर्वरित निरीक्षणाखाली आहेत. पुणे जिल्हयामध्ये ब-या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 59.62 टक्के आहे.

कालच्या बाधीत रुग्णांच्या संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये एकूण 971 ने वाढ झाली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 767, सातारा जिल्ह्यात 53, सोलापूर जिल्ह्यात 101, सांगली जिल्ह्यात 13 तर कोल्हापूर जिल्ह्यात 37 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ झालेली आहे.

सातारा जिल्हयातील कोरोना बाधीत 1 हजार 304 रुग्ण असून 784 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 465 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 55 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

सोलापूर जिल्हयातील 3 हजार 102 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 1 हजार 834 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 979 आहे. कोरोना बाधित एकूण 289 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

सांगली जिल्हयातील कोरोना बाधीत 463 रुग्ण असून 262 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 189 आहे. कोरोना बाधित एकूण 12 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

कोल्हापूर जिल्हयातील 941 कोरोना बाधीत रुग्ण असून 738 बाधित रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 191 आहे. कोरोना बाधित एकूण 12 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 2 लाख 2 हजार 407 नमूने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते, त्यापैकी 1 लाख 97 हजार 617 नमुन्यांचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. तर 4 हजार 760 नमून्यांचा अहवाल प्रतीक्षेत आहे. प्राप्त अहवालांपैकी 1 लाख 63 हजार 434 नमून्यांचा अहवाल निगेटीव्ह असून 33 हजार 857 नमून्यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आहे.