काश्मीर ते कन्याकुमारी सायकल प्रवासासाठी निघालेल्या कु.सायली महाराव व कु.पूजा बुधावले यांचा सन्मान

बेटी बचाव-बेटी पढाव व प्रदूषण मुक्त भारत हा संदेश देण्यासाठी काश्मीर ते कन्याकुमारी या सायकल प्रवासावर निघालेल्या कु.सायली महाराव(ठाणे)व कु.पूजा...