Pune

Alandi to get 2 lakh litre water everyday

तीर्थक्षेत्र आळंदीला ‘पीसीएमसी’चे पाणी! – दररोज दोन लाख लीटर पाणीपुरवठा   – आमदार महेश लांडगे…