Uncategorized

जलशक्ती मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशाला जलस्वंयपूर्ण करणार केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंन्द्रसिंग शेखावत

पुणे दि.6: देशातील पाण्याच्या स्त्रोतांचे मोजमाप करण्याचे काम सुरू केले आहे. लवकरच जलस्त्रोतांच्या मोजमापाचे हे…