Now bullock cart race allowed in Maharashtra

बैलगाडा शर्यतीच्या विधेयकाला मंजुरी! – राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय – आमदार महेश लांडगे यांचा लढा…