धोबीघाट मित्र मंडळाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त मंडळाने तयार केलेल्या काल्पनिक महलचे उदघाटन

शंकरशेठ रोडवरील श्री संत गाडगेबाबा महाराज चौकातील धोबीघाट मित्र मंडळाच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त मंडळाने तयार केलेल्या…